Державний первинний еталон одиниць спектральної густини енергетичної яскравості, спектральної густини сили випромінювання та спектральної густини енергетичної освітленості; потужності випромінювання та енергетичної освітленості

Відтворення та зберігання одиниць спектральної густини енергетичної яскравості, спектральної густини сили випромінювання та спектральної густини енергетичної освітленості; потужності випромінювання та енергетичної освітленості.

Передача розмірів одиниць спектральної густини енергетичної яскравості, спектральної густини сили випромінювання та спектральної густини енергетичної освітленості; потужності випромінювання та енергетичної освітленості робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки методами непрямих вимірювань і звіренням за допомогою компаратора відповідно до ДСТУ «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань спектральної густини енергетичної яскравості в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25 мкм, спектральної густини сили випромінювання та спектральної густини енергетичної освітленості в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 2,5 мкм; потужності випромінювання, сили випромінювання та енергетичної освітленості в спектральних інтервалах шириною від 1·10-4 мкм до 2·10-2 мкм у діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 2,5 мкм».

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 4⋅104 Вт/ср⋅м3 до 3⋅1011 Вт/ср⋅м3

від 3 Вт/ср⋅м до 3⋅107 Вт/ср⋅м

від 10 Вт/м3 до 1⋅108 Вт/м3

від 1⋅10-7 Вт до 1⋅10-3 Вт

від 5⋅10-4 Вт/м2 до 5 Вт/м2

Невизначеність за типом А (uA

0,05 %

0,3 %

Невизначеність за типом В (uB)

0,62 %

0,2 %

Сумарна стандартна невизначеність  (uC)

0,8 %

0,36 %

Розширена невизначеність (U)

1,6 %

0,72 %