Державний первинний еталон одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання великих рівнів

Відтворення та зберігання одиниць середньої потужності лазерного випромінювання та енергії імпульсного лазерного випромінювання великих
рівнів при довжині хвилі 10,6 мкм. 

Передача розміру одиниць середньої потужності лазерного випромінювання та енергії імпульсного лазерного випромінювання робочим еталонам і безпосередньо робочим засобам вимірювальної техніки методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ «Метрологія. Державна перевірочна схема для засобів вимірювань потужності та енергії лазерного випромінювання великих рівнів».

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 10 Вт до 1000 Вт

від 10 Дж до 1000 Дж

Невизначеність за типом А (uA

0,5⋅10-2

Невизначеність за типом В (uB)

0,41⋅10-2

Сумарна стандартна невизначеність  (uC)

0,65⋅10-2

Розширена невизначеність (U)

1,3⋅10-2