Передача розміру одиниці девіації частоти вторинним і робочим еталонам звіренням за допомогою компаратора відповідно до ДСТУ 3392-96 (ГОСТ 8.232-97) «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти».

Метрологічні характеристики
Діапазон девіації частоти (Δf)
від 10 Гц до 1 МГц
Випадкова похибка (СКВ)
5⋅10-4 Δf
Невиключена систематична похибка
2⋅10-3 Δf
Розширена невизначеність (U)
3⋅10-3 Δf