Відтворення та зберігання одиниці потужності електромагнітних коливань в хвилеводних трактах.

Передача розміру одиниці потужності електромагнітних коливань вторинним еталонам методом прямих вимірювань і робочим еталонам безпосереднім звіренням і звіренням за допомогою компаратора відповідно до ДСТУ 3384-96 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань в хвилеводних трактах у діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 1⋅10-3 Вт до 1⋅10-2 Вт
Випадкова похибка (СКВ)
від 0,5⋅10-3 до 1⋅10-3
Невиключена систематична
похибка
від 5⋅10-3 до 1⋅10-2
Розширена невизначеність (U)
от 1,1⋅10-2 до 1,5⋅10-2