Відтворення та зберігання одиниці електричної напруги високої частоти. Передача розміру одиниці електричної напруги вторинному еталону методом звірення за допомогою компаратора та робочим еталонам 1-го розряду і робочим засобам методами прямих вимірювань і звірення за допомогою компаратора відповідно до ДСТУ 4363:2004 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги змінного струму в діапазоні частот від 30 МГц до 1000 МГц».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 0,1 В до 3 В
Випадкова похибка (СКВ)
від 2⋅10-4 до 1⋅10-3
Невиключена систематична похибка
від 1⋅10-4 до 3⋅10-3
Розширена невизначеність (U)
від 4⋅10-4 до 3⋅10-3