Відтворення та зберігання одиниці потужності електромагнітних коливань в коаксіальних трактах.

Передача розміру одиниці потужності електромагнітних коливань в коаксіальних трактах робочим еталонам методами безпосереднього звірення та звірення за допомогою компаратора відповідно до ДСТУ 4371:2005 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань в коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 ГГц до 18 ГГц».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 1⋅10-3 Вт до 1⋅10-2 Вт
Випадкова похибка (СКВ)
1⋅10-3
Невиключена систематична похибка
від 4⋅10-3 до 7⋅10-3
Розширена невизначеність (U)
від 5⋅10-3 до 1⋅10-2