Головна» Діяльність» Основи метрології» Еталонна база ННЦ» Радіотехнічні та радіоелектронні

Радіотехнічні та радіоелектронні вимірювання широко використовуються в радіомовленні, телебаченні та різних системах зв’язку загального та спеціального призначення (радіорелейний, супутниковий, космічний, мобільний зв’язок). Велике значення радіовимірювання мають у таких спеціалізованих системах, як радіолокація, радіонавігація, радіоуправління тощо. Радіотехнічні вимірювання мають велику кількість підвидів і вимірюваних величин, використовуються в широкому частотному та динамічному діапазонах.
Засоби радіотехнічних вимірювань загального призначення можна розділити на ряд великих груп:
• засоби вимірювання параметрів інтенсивності радіосигналів (струму, напруги, потужності, напруженості електромагнітного поля);
• засоби вимірювання параметрів ланцюгів і трактів;
• засоби вимірювання параметрів форми та спектру радіосигналів;
• джерела (генератори) радіотехнічних сигналів різноманітної форми та спектрального складу з нормованими характеристиками.

Крім того, існує безліч радіовимірювальних приладів спеціалізованого призначення. Для забезпечення єдності радіотехнічних і радіоелектронних вимірювань у ННЦ «Інститут метрології» створено шість державних еталонів таких одиниць:
• напруги змінного струму в діапазоні частот від 30 до 1000 Мгц;
• потужності електромагнітних коливань у коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 до 18 Ггц;
• потужності електромагнітних коливань у хвилеводних трактах у діапазоні частот від 37,5 до 178,6 Ггц;
• коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань;
• девіації частоти частотно-модульованих коливань;
• коефіцієнта гармонік.

Всі перераховані еталони мають низку оригінальних науково-технічних рішень і є складними вимірювальними автоматизованими комплексами. За своїми метрологічними характерис-
тиками вони знаходяться на рівні світових досягнень. Для їх зберігання та експлуатації створено й оснащено необхідною інфраструктурою еталонні приміщення.