Державний первинний еталон одиниці магнітної індукції в діапазоні від 0,05 до 2 Тл

Відтворення та зберігання одиниці магнітної індукції в діапазоні від 0,05 Тл до 2 Тл.
Передача розміру одиниці магнітної індукції робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки – тесламетрам і мірам магнітної індукції – методом безпосереднього звірення або методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3390-96 (ГОСТ 8.144-97) «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань магнітної індукції постійного магнітного поля в діапазоні від 0,05 до 2 Тл».

Метрологічні характеристики

Діапазон

Від 0,05 Тл до 2 Тл

Невизначеність за типом А (uA

1⋅10-6

Невизначеність за типом В (uB)

1,6⋅10-6

Сумарна невизначеність (uC)

1,87⋅10-6

Розширена невизначеність (U)

4⋅10-6