Відтворення та зберігання одиниці магнітної індукції в діапазоні від 0,05 Тл до 2 Тл.
Передача розміру одиниці магнітної індукції робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки – тесламетрам і мірам магнітної індукції – методом безпосереднього звірення або методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3390-96 (ГОСТ 8.144-97) «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань магнітної індукції постійного магнітного поля в діапазоні від 0,05 до 2 Тл».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 0,05 Тл до 2 Тл
Випадкова похибка (СКВ)
1⋅10-6
Невиключена систематична похибка
3⋅10-6
Розширена невизначеність (U)
4⋅10-6