Національний (державний первинний) еталон одиниці електричного опору

Зберігання одиниці електричного опору 1 Ом, 100 Ом.

Передача розміру одиниці електричного опору вторинним еталонам методом звірень за допомогою компаратора і перехідних мір в діапазоні від 1·10-3  Ом до 1·1014 Ом.

Метрологічні характеристики

Номінальне значення

12906,4035 Ом

Невизначеність за типом А (uA

5⋅10-9

Невизначеність за типом В (uB)

1⋅10-8

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

1,1⋅10-8

Розширена невизначеність (U)

2,2⋅10-8

Обладнання, що входить до складу еталону:

  
- квантова міра опору на ефекті Холла МІ 6800А
- міст-компаратор постійного струму MI AccuBridge
- мобільний прецизійний еталон типу SR103 IET LABS
- міст опору Guildiline 6622А-HV з розширювачем діапазону Guildline 6623А-3
- тера-Ом міст опору Guildiline 6530-ХР
- розширювач діапазону Guildline 6623А-450