Зберігання одиниці електричного опору 1 Ом, 100 Ом.

Передача розміру одиниці електричного опору вторинним еталонам методом звірень за допомогою компаратора і перехідних мір відповідно до ДСТУ 3712-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору».

Метрологічні характеристики
Номінальне значення
1 Ом, 100 Ом
Випадкова похибка (СКВ)
3⋅10-8
Невиключена систематична похибка
3⋅10-7
Розширена невизначеність (U)
4⋅10-7