Відтворення та зберігання одиниці електрорушійної сили та сталої напруги. Передача розміру цієї одиниці вторинному та робочим еталонам методом звірень за допомогою компаратора відповідно до ДСТУ 3834-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електрорушійної сили та сталої напруги». 

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 0,01 В до 10,0 В
Випадкова похибка (СКВ)
5⋅10-9
Невиключена систематична похибка
1⋅10-8
Розширена невизначеність (U)
2⋅10-8