Еталон застосовується для зберігання та передачі розміру одиниці робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки, а також для міжнародних звірень державного первинного еталону з національними еталонами інших країн.