Відтворення та зберігання одиниці часу – секунди, одиниці частоти – герца, ведення національної шкали координо ваного часу UTC (UA).

Передача розмірів одиниць часу та частоти і національної шкали координованого часу України вторинним і робочим еталонам, а також робочим засобам вимірювальної техніки звіренням за допомогою компаратора (транспортабельного квантового годинника) методом непрямих вимірювань (за допомогою сигналів супутникових радіонавігаційних систем, еталонних сигналів часу та частоти, що передаються телебаченням, а також з використанням радіометеорного та інших каналів зв’язку) і безпо середнім звіренням відповідно до ДСТУ 3538:2009 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу та частоти».

Метрологічні характеристики
Діапазон:
 
інтервали часу
від 1⋅10-10 c до 1⋅108 c
частота
від 1 Гц c до 7⋅1010 Гц
Відносне СКВ при 20 незалежних спостереженнях за три місяці
5⋅10-14
Відносна невиключена систематична похибка
1⋅10-14
Відносна нестабільність частоти за інтервали часу від 1000 с до 1 доби
2⋅10-14
Різниця між національною шкалою
координованого часу України UTC (UA)
і Міжнародною шкалою
координованого часу UTC
±1 мс
Розширена невизначеність (U):
за частотою
1⋅10-13
за різницею шкал часу
2 нс