Національний (державний первинний) еталон одиниць часу та частоти

Відтворення та зберігання одиниці часу – секунди, одиниці частоти – герца, ведення національної шкали координованого часу UTC (UA).

Передача розмірів одиниць часу та частоти і національної шкали координованого часу України вторинним і робочим еталонам, а також робочим засобам вимірювальної техніки звіренням за допомогою компаратора (транспортабельного квантового годинника) методом непрямих вимірювань (за допомогою сигналів супутникових радіонавігаційних систем, еталонних сигналів часу, що передаються телебаченням, а також з використанням інших каналів зв’язку) і безпосереднім звіренням відповідно до ДСТУ 3538:2009 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу та частоти».

Метрологічні характеристики

Діапазон

час: від 1∙10-10 с до 1∙10-8 c

частота: від 1,0 Гц до 7∙10-10 Гц

Невизначеність за типом А (uA

5∙10-14

Невизначеність за типом В (uB)

3∙10-14

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

5,83∙10-14

Розширена невизначеність (U)

1,2∙10-13