Вимірювання часу та частоти – не тільки надзвичайно поширений, але й найточніший вид вимірювань. Достатньо сказати, що відносна похибка відтворення одиниці часу – секунди – за допомогою точних установок складає ~10-14…10-15, що майже на шість порядків краще, ніж, наприклад, найбільш близька за значенням відносна похибка відтворення одиниці маси кілограма (10-9). Прогрес продовжується, і вже прогнозується зниження відносної похибки відтворення секунди до ~10-17…10-18 завдяки використанню квантових стандартів в оптичному діапазоні та розробці нових технологій вимірювань частоти.

Не менш унікальною є і різноманітність у використанні цього виду вимірювань. У побуті – це мільярди годинників, в економіці – системи управління технологічними процесами, системи зв’язку, інформаційно-вимірювальні комплексиі, нарешті, космічні системи.

Одиниці часу та частоти відтворюються і зберігаються еталонами. Створений в ННЦ «Інститут метрології» державний первинний еталон одиниць часу та частоти є сукупністю основних і допоміжних комплексів, що діють безперервно.

Основу еталона складає група квантових зберігачів часу та частоти у складі одного цезієвого і трьохп’яти водневих стандартів частоти. Атомна секунда визначається як інтервал часу, протягом якого здійснюється 9 192 631 770 коливань цезієвого стандарту. За наслідками роботи групи хранителів формується національна шкала координованого часу України UTC (UA). Розбіжність між національною шкалою координованого часу UTC (UA), відтворюваною державним первинним еталоном, і Міжнародною шкалою координованого часу UTC складає ±0,1 мкс.

Комплекс еталона розташовано в спеціально обладнаних приміщеннях, в яких підтримується температура в межах ±1°С. Для безперервного живлення апаратури еталона електроенергією призначено окремий підкомплекс, що включає відповідні системи автоматичного перемикання джерел.

Для підтвердження метрологічних характеристик еталона проводяться зовнішні звірення з еталонами інших країн, з використанням сигналів глобальних навігаційних супутникових систем.

Безперервні звірення еталона з еталонами інших країн показують, що він має відносну нестабільність частоти ~(2-3)·10-14 на добовому інтервалі часу.

Національний (державний первинний) еталон одиниць часу та частоти  є основою Головного центру Служби єдиного часу і еталонних частот в Україні. В рамках служби проводиться метрологічний контроль еталонних сигналів часу та частоти, що передаються різними технічними засобами, шляхом порівняння їх метрологічних характеристик з характеристиками еталона. Крім того, забезпечується передача розміру одиниці споживачам за допомогою комп’ютерних систем і ліній зв’язку. Інформація щодо результатів контролю та характеристик еталона освітлюється на веб-сторінці ННЦ «Інститут метрології» в Інтернеті.