Відтворення та зберігання одиниці температури – кельвіна. Передача розміру одиниці температури вторинним еталонам методом прямих вимірювань і градуювання в реперних точках температури відповідно до ДСТУ 3742-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювань температури».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 273,16 К до 1357,77 К
Випадкова похибка (СКВ)
від 5⋅10-4 К до 1⋅10-3 К
Невиключена систематична
похибка
від 2⋅10-4 К до 5⋅10-3 К
Розширена невизначеність (U)
від 2,3⋅10-4 К до 5,5⋅10-3 К