Державний первинний еталон одиниці температури кельвіна у діапазоні від 273,16 до 1357,77 К

Відтворення та зберігання одиниці температури – кельвіна. Передача розміру одиниці температури вторинним еталонам методом прямих вимірювань і градуювання в реперних точках температури відповідно до ДСТУ 3742-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювань температури».

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 273,16 К до 1357,77 К

Невизначеність за типом А (uA

(0,01–1)·10-2 К

Невизначеність за типом В (uB)

(0,01–0,26)·10-2 К

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

(1,4·10-4–1·10-2) К

Розширена невизначеність (U)

(2,8·10-4–2·10-2) К