Відтворення та зберігання одиниці температури – кельвіна.

Передача розміру одиниці температури вторинним еталонам методами безпосереднього звірення, прямих вимірювань і градуювання в реперних точках температури відповідно до ДСТУ 3742-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювань температури».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 13,80 К до 273,16 К
Випадкова похибка (СКВ)
від 5⋅10-4 К до 1⋅10-3 К
Невиключена систематична
похибка
від 1⋅10-3 К до 3⋅10-3 К
Розширена невизначеність (U)
від 1,3⋅10-3 К до 3,2⋅10-3 К