Державний первинний еталон одиниці температури кельвіна у діапазоні від 13,80 до 273,16 К

Відтворення та зберігання одиниці температури – кельвіна.

Передача розміру одиниці температури вторинним еталонам методами безпосереднього звірення, прямих вимірювань і градуювання в реперних точках температури відповідно до ДСТУ 3742-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювань температури».

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 13,80 К до 273,16 К

Невизначеність за типом А (uA

(5·10-4 –1·10-3) К

Невизначеність за типом В (uB)

(4,1·10-4 –1,24·10-3) К

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

(6,4·10-4 –1,59·10-3) К

Розширена невизначеність (U)

(1,3·10-3 –3,2·10-3) К