Відтворення та зберігання одиниці температури.

Передавання розміру одиниці температури вторинним еталонам методом прямих вимірювань і звіренням за допомогою компаратора відповідно до ДСТУ 3194:2005 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Безконтактні засоби вимірювання температури».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 1357,7 К до 2800 К
Випадкова похибка (СКВ), не перевищує
1,9 К
Невилучена систематична похибка, не перевищує
0,7 К
Розширена невизначеність (U), не перевищує
3,9 К