Державний первинний еталон одиниці температури за випроміненням в діапазоні від 1357,7 К до 2800 К

Державний первинний еталон одиниці температури за випроміненням ДЕТУ 06-03-96 призначений для відтворення, збереження та передавання розміру одиниці температури за випроміненням в діапазоні від 1357 до 2800 К еталонним та робочим засобам вимірювальної техніки.

Відтворення одиниці температури здійснюється оптичним методом відповідно до Положення про Міжнародну температурну шкалу (МТШ-90). Побудова температурної шкали базується на співвідношенні, що випливає із закону Планка. При відтворенні одиниці температури застосовується випромінювач абсолютно «чорне тіло» на фазовому переході тверднення високочистої міді та монохроматичний лінійний пірометр LP-4.

Передавання розміру одиниці температури вторинним еталонам виконується методом прямих вимірювань і звіренням за допомогою компаратора відповідно до ДСТУ 3194:2005 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Безконтактні засоби вимірювання температури».

Замовниками послуг з калібрування пірометрів, тепловізорів та випромінювачів є підприємства в галузі металургії, енергетики, нафтогазової промисловості, машинобудування, виробництва будівельних матеріалів, вогнетривів, скла, синтезу та обробки матеріалів, оборонної промисловості. Еталон застосовується також для калібрування засобів вимірювальної техніки, які використовуються в галузях, пов’язаних із енергозбереженням, екологією, забезпеченням безпеки людини при техногенних аваріях, при виконанні наукових досліджень.

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 1084,62 °С до 2526,85 °С

Невизначеність за типом А (uA

1,9 °С

Невизначеність за типом В (uB)

0,37 °С

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

1,94 °С

Розширена невизначеність (U)

3,87 °С