Відтворення та зберігання одиниці температури.

Передавання розміру одиниці температури вторинним еталонам методом прямих вимірювань і звіренням за допомогою компаратора відповідно до ДСТУ 3194:2005 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Безконтактні засоби вимірювання температури».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 692,67 К до 1234,93 К
Випадкова похибка (СКВ), не перевищує
0,8 К
Невилучена систематична похибка, не перевищує
0,5 К
Розширена невизначеність, не перевищує (U)
1,7 К