Державний первинний еталон одиниці температури за ІЧ-випроміненням в діапазоні від 692,67 до 1234,93 К

Державний первинний еталон одиниці температури за ІЧ-випроміненням діапазоні від 692,67 К до 1234,93 К ДЕТУ 06-07-04 в зазначеному діапазоні температур реалізує температурну шкалу в частині безконтактної термометрії з урахуванням вимог документу щодо методів апроксимації міжнародної температурної шкали МТШ-90. Еталон призначено для відтворення, збереження та передавання розміру одиниці температури еталонним та робочим засобам вимірювальної техніки.

Відтворення одиниці температури здійснюється шляхом відтворення температури у реперних точках температури, які ґрунтуються на добре відтворюваних фазових переходах, що відповідають температурі плавлення чи кристалізації чистих металів.

До складу еталона входить комплект моделей абсолютно чорного тіла (АЧТ) на фазових переходах високочистих металів – Zn, Al, та Ag, які являють собою графітові тиглі із реперним металом та порожниною АЧТ. Для побудови температурної шкали застосовують випромінювач типу АЧТ зі змінною температурою та еталонний пірометр-компаратор з робочою смугою чутливості в інфрачервоному діапазоні.

Безконтактні засоби вимірювання температури у вказаному температурному діапазоні використовуються в таких сферах: вугільна, металургійна, хімічна промисловість, машинобудування, електроенергетика, сільське господарство, транспортна промисловість, що охоплює також й трубопровідний транспорт, технології енергозбереження, харчова та фармацевтична промисловості, медицина, моніторинг стану екології навколишнього середовища тощо.

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 692,67 К до 1234,93 К

Невизначеність за типом А (uA

0,8 °С

Невизначеність за типом В (uB)

0,21 °С

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

0,83 °С

Розширена невизначеність (U)

1,65 °С