Відтворення та зберігання одиниці енергії згоряння.

Передавання розміру одиниці енергії згоряння за допомогою робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки методом опосередкованих вимірювань відповідно до ДСТУ 2614-94 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергії згоряння».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 25 кДж до 35 кДж
Випадкова похибка (СКВ)
4⋅10-5
Невиключена систематична похибка
8⋅10-5
Расширенная неопределенность (U)
1,2⋅10-4