Відтворення та зберігання одиниці питомої теплоємності.

Передача розміру одиниці питомої теплоємності твердих тіл робочим еталонам методом непрямих вимірювань відповідно до ГОСТ 8.176-85 «ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повірочна схема для засобів вимірювань питомої теплоємності твердих тіл у діапазоні температур 1800–3000 К».

Метрологічні характеристики
Діапазон
(50–2500)Дж/кг·К в діапазоні (1800–3000)К
Випадкова похибка (СКВ)
4⋅10-4
Невиключена систематична похибка
3⋅10-3
Розширена невизначеність (U)
3,3⋅10-3