Державний первинний еталон одиниці питомої теплоємності твердих тіл у діапазоні температур від 1800 К до 3000 К

Державний первинний еталон одиниці питомої теплоємності твердих тіл функціонує в області теплофізичних вимірювань. Еталон відтворює та зберігає одиницю питомої теплоємності та питомої ентальпії, яка передається до існуючих засобів вимірювальної техніки з метою забезпечення єдності вимірювань в країні.

Еталон забезпечує вимірювання та відтворення одиниці питомої теплоємності твердих тіл у діапазоні від 50 Дж/кгК до 2500 Дж/кгК в інтервалі температур від 1800 К до 3000 К.

Розширена невизначеність вимірювання енергетичного еквівалента калориметра складає 3,3·10-3 у відносних одиницях.

Передача одиниці питомої теплоємності та питомої ентальпії до існуючих ЗВТ, а саме: калориметричних установок змішення, безпосереднього нагрівання та термічного аналізу забезпечується еталонними мірами.

Державний первинний еталон одиниці питомої теплоємності брав двічі участь у міжнародних звіреннях у рамках КООМЕТ.

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 1800 К до 3000 К

Невизначеність за типом А (uA

4⋅10-4

Невизначеність за типом В (uB)

1,6⋅10-3

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

1,65⋅10-3

Розширена невизначеність (U)

3,3⋅10-3