Розвитку термометрії, зокрема, безконтактної, і теплофізики в ННЦ «Інститут метрології» надавалася особлива увага, починаючи майже з середини 20 століття. Науковий і практичний досвід, накопичений в інституті, і сьогодні сприяє успішному вирішенню завдань забезпечення єдності вимірювань в даній області.

Державні первинні еталони України в області термометрії реалізують температурну шкалу в діапазоні від 13,8 К до 2800 К відповідно до Положення МТШ-90.

Еталонна база ННЦ «Інститут метрології» в області термометрії являє собою комплекс з ряду еталонів, які згруповано за діапазонами і сферами застосування (контактна і безконтактна термометрія), а також з урахуванням особливостей їх технічної реалізації.

Державні первинні еталони в області контактної термометрії охоплюють діапазони від 13,80 К до 273,16 K (ДЕТУ 06-06-98) та від 273,16 К до 1357,77 К (ДЕТУ 06-05-98). До складу еталонів входить устаткування, яке реалізує температури реперних точок високочистих речовин:

  • потрійних точок водню, неону, кисню, аргону, ртуті, води;
  • точки плавлення галію;
  • точок затвердіння індію, олова, цинку, алюмінію, срібла, міді.

Температурна шкала в діапазоні температур нижче 961,78 °С будується із застосуванням платинового термометра опору і відповідної методики інтерполяції згідно з МТШ-90. Ступінь еквівалентності еталона одиниці температури ДЕТУ 06-05-98 в діапазоні від 273,16 К до 692,677 К встановлено на підставі проведених звірень СООМЕТ.Т-КЗ, СООМЕТ.Т-К3.1, СООМЕТ.Т-К7.

Державні первинні еталони в області безконтактної термометрії (ДЕТУ 06-07-04, ДЕТУ 06-03-96) охоплюють діапазон від 692,67 К до 2800 К.

Температурна шкала вище 961,78 °С будується оптичними методами на основі закону випромінювання Планка.

Ступінь еквівалентності еталона одиниці температури ДЕТУ 06-03-96 в реперній точці міді встановлено на підставі проведених звірень СООМЕТ.Т-K5.

Передавання температурної шкали в області безконтактної термометрії здійснюється за допомогою еталонів ДЕТУ 06-07-04, ВЕТУ 06-03-02-98, ВЕТУ 06-03-03-98. До складу даних еталонів входять:

  • випромінювачі «чорне тіло» з реперними точками цинку, алюмінію і срібла;
  • випромінювачі «чорне тіло» змінної температури в діапазоні від 240 К до 2300 К;
  • випромінювачі «чорне тіло» і тест-об'єкти для повірки (калібрування) тепловізорів;
  • еталонні пірометри-компаратори (0,660 мкм; 1,0 мкм; 3,9 мкм; 8,0 - 14,0 мкм);
  • еталонні стрічкові вольфрамові температурні лампи.

В області теплофізичних вимірювань функціонують первинні еталони в галузі вимірювань енергії згоряння (ДЕТУ 06-04-97) і питомої теплоємності твердих тіл (ДЕТУ 06-02-96)