Державний первинний еталон одиниці абсолютного тиску в діапазоні від 1·10-3 до 1·103 Па

Відтворення та зберігання одиниці тиску для абсолютного тиску. Передача розміру одиниці тиску робочим еталонам 1-го розряду безпосереднім звіренням і методом непрямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3388-96 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску в діапазоні від 1·10-3 до 1·103 Па».

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 1⋅10-3 Па до 1⋅103 Па

Невизначеність за типом А (uA

3⋅10-3

Невизначеність за типом В (uB)

1,24⋅10-3

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

3,25⋅10-3

Розширена невизначеність (U)

6,5⋅10-3