Національний (державний первинний) еталон одиниці тиску для абсолютного тиску в діапазоні від 2,7 × 102 Па до 7 × 106 Па та надлишкового тиску газів у діапазоні від мінус 1 × 105 Па до 7 × 106 Па

Відтворення та зберігання одиниці тиску для абсолютного тиску.
Передача розміру одиниці тиску робочим еталонам безпосереднім звіренням відповідно до ДСТУ 3496-97 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску в діапазоні від 2,7·10² до 4·10⁵ Па».

Метрологічні характеристики

Діапазон

Діапазон значень одиниці тиску для абсолютного тиску

від 2,7·102 Па до 7·106 Па

Діапазон значень одиниці тиску для надлишкового тиску

від мінус 1,0·105 Па до мінус 1,4·103 Па

та від 1,4·103 Па до 7·106 Па

Невизначеність за типом А (uA

4,2·10-6р

4,2·10-6р

Невизначеність за типом В (uB)

\(\sqrt{3,7^2+(1,2 · 10^{-5} p)^2}\)

\(\sqrt{2,9^2+(1,2 · 10^{-5} p)^2}\)

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

3,7 + 1,3·10-5p

2,9 + 1,3·10-5p

Розширена невизначеність (U)

7,4 + 2,6·10-5p

5,8 + 2,6·10-5p

 

 

р – тиск, що відтворюється