Вимірювання тиску використовуються у великій кількості галузей промисловості, особливо в таких базових галузях, як машинобудування, металургія, паливно-енергетичний комплекс, включаючи атомну енергетику, транспорт, хімічну промисловість, медицину. Магістральні трубопроводи для транспортування газу, нафти, води, а також комунальні системи забезпечення населення водою, газом, теплом не можуть функціонувати без контролю тиску в цих системах.

Засоби вимірювання тиску викорис товуються у зазначених галузях для таких видів діяльності:
• управління технологічними процесами;
• управління роботою таких великих об’єктів, як теплові або атомні електростанції, хімічні заводи, преси, прокатні стани, літаки, кораблі та численні гідравлічні та пневматичні механізми, які використовують у комбайнах, тракторах, тепловозах і автомобілях;
• забезпечення безпеки робіт в гірничорудній і хімічній промисловості;
• виготовлення виробів електроніки, мікросхем, транзисторів, кінескопів, освітлювальних приладів;
• виготовлення ліків, а також в системах життєзабезпечення.

До вакуумних вимірювань відносяться вимірювання параметрів газу, що знаходиться під тиском нижче атмосферного, які характеризують ступінь його розрідження. Вакуумна техніка використовується в різних галузях промисловості: металургії, електронній і радіотехнічній промисловості, атомній енергетиці, машинобудуванні, хімічній, легкій і харчовій промисловості; у наукових дослідженнях: у прискорювачах частинок, у космічних дослідженнях, для отримання надчистих матеріалів; а також в мікроелектроніці.

В цілому, вид «Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання» поділяється на чотири підвиди:
• вимірювання надлишкового тиску;
• вимірювання абсолютного тиску;
• вимірювання різниці тиску;
• вимірювання періодичного й змінного тиску.

В Україні створено та введено в експлуатацію 3 державних первинних еталони одиниці тиску та планується створення ще одного державного первинного еталона й одного вторинного еталона.

Область вимірювання вакууму охоплюється державним первинним еталоном ДЕТУ 04-01-96 і частково еталоном ДЕТУ 04-02-97.

Окрім первинних, в експлуатації знаходяться 7 вторинних еталонів, близько п’яти тисяч робочих еталонів і близько п’яти мільйонів робочих засобів вимірювальної техніки.

Метрологічні характеристики створених первинних еталонів знаходяться на рівні світових вимог. Щорічно на еталонній базі України з тиску повіряються та атестуються близько 200 робочих і вторинних еталонів.