Передача розміру одиниці маси робочим еталонам 1а і 1-го розрядів – гирям і гирям класу точності Е1 – відповідно до ДСТУ OIML R 111-1 проводиться звіренням за допомогою еталонного компаратора маси відповідно до ДСТУ 3381:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси.