Державний первинний еталон одиниць твердості за шкалами Брінелля та Віккерса

Відтворення одиниць твердості за шкалами Брінелля та Віккерса та передача їх робочим еталонам (мірам твердості) 1-го розряду методом непрямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3870-99 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Брінелля та Віккерса».

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 8 НВ до 450 НВ

95 НВW до 650 НВW

від 8 НV до 2000 НV

від 9,8 Н до 19,6 Н

від 49,0 Н до 980,7 Н

Невизначеність за типом А (uA

1⋅10-3

2⋅10-3

1⋅10-3

Невизначеність за типом В (uB)

1,25⋅10-3

2,5⋅10-3

1,25⋅10-3

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

1,6⋅10-3

3,2⋅10-3

1,6⋅10-3

Розширена невизначеність (U)

3,2⋅10-3

6,4⋅10-3

3,2⋅10-3