Державний первинний еталон одиниці прискорення для трьохкомпонентної акселерометрії

Відтворення та зберігання одиниці прискорення у трьох взаємно перпендикулярних координатах у діапазоні низьких та інфранизьких частот. Передача розмірів одиниць робочим еталонам 1-го розряду та робочим засобам вимірювальної техніки: сейсмодатчикам, акселерометрам одно-, двох- і трьохкомпонентним підвищеної точності методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 4452:2005 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань віброприскорення в діапазоні частот від 0,001 Гц до 10 Гц».

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 0,0005 м/с2 до 9,81 м/с2

від 0,001 Гц до 10 Гц

Невизначеність за типом А (uA

0,005 м/с2

Невизначеність за типом В (uB)

0,0021 м/с2

 

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

0,0054 м/с2

Розширена невизначеність (U)

0,0108 м/с2