Державний первинний еталон одиниці довжини для параметрів евольвентних поверхонь та кута нахилу лінії зуба

Відтворення та зберігання одиниці довжини для евольвентних поверхонь і кута нахилу лінії зуба. Передача одиниці довжини для евольвентних поверхонь і кута нахилу лінії зуба вторинному еталону звіренням за допомогою мір і робочим еталонам 1-го розряду методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3955-2000 (ГОСТ 8.181-2000) «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань параметрів евольвентних поверхонь і кута нахилу лінії зуба».

Метрологічні характеристики

Діапазон

Від 37 мм до 150 мм

для радіуса основних кіл евольвент із кутами розгорнутості від 0° до 35°

для кута нахилу лінії зуба на його ширині від 10 мм до 160 мм

Невизначеність за типом А (uA

0,25 мкм

0,25 мкм

Невизначеність за типом В (uB)

0,079 мкм

0,26 мкм

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

0,26 мкм

0,36 мкм

Розширена невизначеність (U)

0,5 мкм

0,7 мкм