Відтворення та зберігання одиниці довжини для евольвентних поверхонь і кута нахилу лінії зуба. Передача одиниці довжини для евольвентних поверхонь і кута нахилу лінії зуба вторинному еталону звіренням за допомогою мір і робочим еталонам 1-го розряду методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3955-2000 (ГОСТ 8.181-2000) «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань параметрів евольвентних поверхонь і кута нахилу лінії зуба».

Метрологічні характеристики
Діапазон:
 
радіус основного кола
від 37 мм до 150 мм
кут нахилу лінії зуба на його ширині
від 10 мм до 160 мм
Випадкова похибка (СКВ)
0,25 мкм
Невиключена систематична похибка:
при вимірюванні параметрів евольвентних поверхонь
0,15 мкм
при вимірюванні кута нахилу лінії зуба
0,5 мкм
Розширена невизначеність (U):
при вимірюванні параметрів евольвентних поверхонь
0,5 мкм
при вимірюванні кута нахилу лінії зуба
0,7 мкм