Державний первинний еталон одиниці довжини для відхилень від прямолінійності та площинності

Відтворення та зберігання одиниці довжини при вимірюванні відхилень від прямолінійності та площинності. Передача розміру одиниці довжини при вимірюванні відхилень від прямолінійності та площинності робочим еталонам методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3386-96 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань відхилень від прямолінійності та площинності».

Метрологічні характеристики

Діапазон

Від 0 мкм до 10 мкм

Невизначеність за типом А (uA

0,1 L мкм

Невизначеність за типом В (uB)

0,04 L мкм

 

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

0,11 L мкм

Розширена невизначеність (U)

0,22 L мкм

L – довжина в м