Відтворення та зберігання одиниці довжини при вимірюванні відхилень від прямолінійності та площинності. Передача розміру одиниці довжини при вимірюванні відхилень від прямолінійності та площинності робочим еталонам методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3386-96 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань відхилень від прямолінійності та площинності».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 0 мкм до 10 мкм
Випадкова похибка (СКВ), де L – довжина поверхні в м
1⋅10-1
Невиключена систематична похибка
1⋅10-1
Розширена невизначеність (U)
2⋅10-1