Відтворення, зберігання та передача розміру одиниці довжини: еталону-копії – інтерференційній установці, вторинним еталонам – частотно-стабілізованим лазерам, штриховим мірам довжини, робочим еталонам – кінцевим мірам довжини, робочим кінцевим мірам довжини класів 00 та 01 і вимірювачам лінійних переміщень від 0,01 мм до 1000 мм – звіренням за допомогою компаратора, мір порівняння і методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3741-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 1⋅10-6 м до 1 м
Випадкова похибка (СКВ)
2,5⋅10-11 м
Невиключена систематична похибка
1,2⋅10-11 м
Розширена невизначеність (U)
6⋅10-11 м