Державний первинний еталон одиниці довжини для вимірювань параметрів шорсткості Rmax, Rz і Ra у діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм

Відтворення та зберігання одиниці довжини при вимірювані параметрів шорсткості. Передача розміру одиниці довжини для вимірювань параметрів шорсткості робочим еталонам 1-го розряду (мірам шорсткості) і засобам вимірювальної техніки відповідно до ДСТУ 5017:2008 «Державна повірочна схема для засобів вимірювань параметрів шорсткості Ra, Rmax и Rz в діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм».

Метрологічні характеристики

Діапазон

Від 0,025 мкм до 1,0 мкм

Від 1,0 мкм до 1600 мкм

Невизначеність за типом А (uA

0,003 мкм

0,02 мкм

Невизначеність за типом В (uB)

0,0016 мкм

0,0165 мкм

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

0,0034 мкм

0,026 мкм

Розширена невизначеність (U)

0,007 мкм

0,052 мкм