Відтворення та зберігання одиниці довжини при вимірювані параметрів шорсткості. Передача розміру одиниці довжини для вимірювань параметрів шорсткості робочим еталонам 1-го розряду (мірам шорсткості) і засобам вимірювальної техніки відповідно до ДСТУ 5017:2008 «Державна повірочна схема для засобів вимірювань параметрів шорсткості Ra, Rmax и Rz в діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 0,025 мкм до 1,0 мкм
Випадкова похибка (СКВ)
0,003 мкм
Невиключена систематична
похибка
0,004 мкм
Розширена невизначеність (U)
0,007 мкм
Діапазон
від 1,0 мкм до 1600 мкм
Випадкова похибка (СКВ)
0,02 мкм
Невиключена систематична похибка
0,04 мкм
Розширена невизначеність (U)
0,052 мкм