Передача розміру одиниці довжини для спектроскопії робочим еталонам 1-го і 2-го розрядів звіренням за допомогою компаратора і методом прямих вимірювань, а також робочим засобам вимірювальної техніки звіренням за допомогою компаратора відповідно до ДСТУ 3741-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 0,5 мкм до 4,0 мкм
СКВ
від 3⋅10-11 до 1⋅10-9