Передача розміру одиниці довжини робочим еталонам 1-го розряду й високоточним робочим засобам вимірювальної техніки методом безпосереднього звірення відповідно до ГОСТ 8.503-84. «ДСВ. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини в діапазоні 24...75000 м» з урахуванням показника заломлення повітря вздовж траси вимірювання. Еталон входить до складу лінійно-геодезичного полігону ННЦ «Інститут метрології», який є метрологічною базою України з передачі розмірів одиниці довжини в області великих довжин.