Передача розміру одиниці робочим еталонам 1-го розряду та робочим засобам вимірювальної техніки класів 00 і 01 плоскопа-ралельних кінцевих мір довжин методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3741-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини».