Передача розміру одиниці робочим еталонам 1-го розряду та робочим засобам вимірювальної техніки класів 00 і 01 плоскопа-ралельних кінцевих мір довжин методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3741-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 0,1 мм до 100 мм
СКВ
1⋅10-8