Передача розміру одиниці вимірювальним кільцям 1-го розряду методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3741-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини».