Передача розміру одиниці робочим еталонам – штриховим мірам довжини 1-го розряду – методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3741-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 0,001 мм до 200 мм
СКВ
8,5⋅10-3 мм