Довжина – основа структури простору і предметів.

Вимірювання геометричних величин супроводжує людство з моменту його виникнення впродовж всієї історії. Можна сказати, що багато в чому точність геометричних вимірювань характеризує рівень розвитку науки та техніки. Сьогодні затребувані високоточні вимірювання геометричних величин в широкому діапазоні: від мікросвіту (нанотехнології) до розмірів всесвіту (технології вивчення та освоєння космосу).

Рівень забезпечення єдності вимірювань геометричних величин не тільки відображає науковотехнічний рівень економіки, але й багато в чому визначає якість продукції, що випускається, а також технікоекологічну безпеку в країні.

Забезпечення єдності високоточних вимірювань геометричних величин особливо необхідне в таких галузях, як оборонна техніка (локація і віддалеметрія), прецизійне машинобудування, авіаційна і космічна техніка (координатнорозмірні вимірювання, вимірювання шорсткості поверхні), екологічний моніторинг і безпека (вимірювання зсувів земної кори та складних інженернотехнічних споруд), геодезія і картографія (калібровання віддалемірної апаратури, приладів геодезичного призначення, приймачів супутникової навігаційної системи), сучасні нанотехнології (вимірювання параметрів нанооб’єктів і забезпечення позиціонування зонда технологічного устаткування), наукові дослідження (вимірювання при проведенні унікальних фізичних експериментів).

Реалізація системи єдності вимірювань геометричних величин  на кожному рівні передачі одинці вимірювання передбачає  забезпечення їх простежуваності  до одиниці довжини – метра у відповідності з діючими у сучасній міжнародній практиці стандартами.

Як відомо, у 1983 році Генеральна конференція з мір та ваг прийняла таке визначення метра: «Метр – одиниця довжини, яка дорівнює шляху, що проходить світло у вакуумі за 1/299792458 частку секунди». При та кому визначенні швидкість світла постулюється рівною 299792458 м/с точно, а носієм одиниці довжини є джерело світлового випромінювання – лазер. Саме за цим визначенням відтворюється одиниця довжини в державному первинному еталоні України
ДЕТУ 01-03-98. 

Свого часу значення швидкості світла, експериментально отриманого в ННЦ «Інститут метрології», було визнане одним з найбільш точних у світі, увійшло до довідників і таблиць значень фізичних констант і фактично вписано в історію світової науки.