Головна» Діяльність» Основи метрології» Еталонна база ННЦ» Вторинні еталони ННЦ "Інститут метрології"

Перелік національних і вторинних еталонів ННЦ "Інститут метрології"

Вторинні еталони 

за станом на 18.05.2021 р.

Всього вторинних еталонів: 16

Всього вторинних еталонів: 16

№ п/ч

Шифр

вторинного еталона

Найменування вторинного еталона

01 ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН

1

ВЕТУ 01-01-01-98

Вторинний еталон одиниці довжини для евольвентних поверхонь дрібномодульних зубчастих коліс

2

ВЕТУ 01-03-01-98

Вторинний еталон одиниці довжини для спектроскопії

3

ВЕТУ 01-03-02-98

Вторинний еталон одиниці довжини

4

ВЕТУ 01-03-04-98

Вторинний еталон одиниці довжини для акустичних засобів вимірювань

5

ВЕТУ 01-03-05-98

Вторинний еталон одиниці довжини в діапазоні від 1 до 50 м

6

ВЕТУ 01-03-06-02

Вторинний еталон одиниці довжини для вимірювань плоскопаралельних кінцевих мір довжини в діапазоні від 0,1 до 100 мм

7

ВЕТУ 01-03-07-05

Вторинний еталон - інтерференційна установка для повірки вимірювальних кілець у діапазоні від 1 до 100 мм

8

ВЕТУ 01-03-08-08

Вторинний еталон – інтерференційна установка для повірки штрихових мір довжини

02 ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

9

ВЕТУ 02-01-04-02

Вторинний еталон одиниці маси

10

ВЕТУ 02-32-01-98

Вторинний еталон одиниці сили

06 ТЕМПЕРАТУРНІ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

11

ВЕТУ 06-03-01-98

Вторинний еталон одиниці температури Кельвіна за випромінюванням в діапазоні від 400 до 3000 °С

12

ВЕТУ 06-03-02-98

Вторинний еталон одиниці температури за шкалою інтегрального випромінювання в діапазоні від 240 до 2300 К

13

ВЕТУ 06-03-03-98

Вторинний еталон одиниці температури в діапазоні від 1073 до 2273 К

07 ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ ТА ЧАСТОТИ

14

ВЕТУ 07-01-05-11

Вторинний еталон одиниці часу і частоти

08 ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН

15

ВЕТУ 08-03-02-05

Вторинний еталон - еталон передавання одиниці електрорушійної сили та постійної напруги

11 ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

16

ВЕТУ 11-01-01-98

Вторинний еталон одиниці енергетичної освітленості сонячним випромінюванням