Головна» Про ННЦ "Інститут метрології"» Корисні посилання

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. http://www.me.gov.ua/

Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/

Національне агентство з акредитації України http://www.naau.org.ua/ 

Верхновна Рада України Сервер законодавства України  http://portal.rada.gov.ua/

Урядовий портал Сайт Кабінету міністрів України http://www.kmu.gov.ua/

Регiональнi центри:

Український науково-дослiдний i навчальний центр проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi http://www.ukrndnc.org.ua

Фiзико-технiчний iнститут Нiмеччини - нацiональний метрологiчний iнститут http://www.ptb.de/index_en.html

COOMET - Євро-Азiйська спiвпраця державних метрологiчних органiзацiй http://www.coomet.org/

Органiзацiї з метрологiї i стандартизацiї наших сусiдiв

Iншi нацiональнi та мiжнароднi органiзацiї з метрологiї та стандартизацiї

Standardization

 • DIN - Deutsches Institut für Normung e.V.
 • CEN - European Committee for Standardization
 • CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization
 • ISO - International Organization for Standardization
 • IEC - International Electrotechnical Commission

Accreditation

 • ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation
 • DAR - Deutscher Akkreditierungsrat
 • DKD - Deutscher Kalibrierdienst (German Calibration Service)
 • EA - European co-operation for Accreditation

Legal metrology

 • OIML - International Organization of Legal Metrology
 • WELMEC - European Cooperation in Legal Metrology

Further metrological organizations

 • Metre convention/BIPM
 • EUROMET - European collaboration in Measurement Standards
 • COOMET - Euro-Asian Cooperation of National Metrological Institutions
 • IMEKO - International Measurement Confederation

Місцеві корисні посилання